Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Të rejat e fundit

Trajnimi mbajtur pranë ISHTI në lidhje me Procedurat Standarte të Inspektimit

Në kuadër të nismës për forcimin e mbikëqyrjes prej ISHTI’t të zbatimit rigoroz të detyrimeve...
Më shumë

Njoftim: ISHTI kryen analizën 9 mujore, arkëton 235 milion lekë

Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial bën bilancin e punës së kryer në 9 muajt e parë t...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave për muajin Shtator

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Shtator do të mblidhet të Hënën  më...
Më shumë

Njoftim për pajisjen me Vërtetim Teknik dhe rinovimin e tyre

  Në zbatim të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e...
Më shumë

Raporto, pyet, komento.

Raportimet, pyetjet apo komentet janë të mirëpritura.

Contact Form
Ju lutem të kryeni korrigjimet e mëposhtme dhe të provoni përsëri.
The temporary folder for the attachment field is not writable.
* tregon fushë të domosdoshme

Formatet e file-ve të pranuara: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Madhësia maksimale e file-it: 10mb.