Aplikime/Shërbime

Dokumentat që duhen për aplikimin për Vërtetim Teknik pranë Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DING): Dhënia e Vërtetimit Teknik bëhet në bazë të procedurave të mëposhtme: Subjekti paraqet prane ISHTI, kërkesen për marrjen e vertetimit teknik, për respektimin e...
Më shumë