Drejtoria e Laboratorit Qëndror të Kontrollit (DLQK)

MISIONI Drejtoria e Laboratorit Qëndror të Kontrollit në të cilën përfshihet dhe Laboratori i Kontrollit të Naftës dhe Gazit pranë Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial, në aktivitetin e tij për kryerjen e kontrollit dhe testimeve për nënprodukuktet hidrokarbure, ka si...
Më shumë

IQT, asnjë shërbim për subjektet debitorë ndaj institucionit

Drejtoria e Inspektoriatit Qendror Teknik  ka udhëruar pezullimin e të gjitha shërbimeve për subjektet që rezultojnë debitore ndaj institucionit. Në urdhrin e firmosur nga kreu i Inspektoriatit Qendror Teknik Adrian Cela, thuhet se të gjitha drejtoritë e IQT nuk do të kryejnë...
Më shumë

Mungon ligji për IQT, gati rishikimi i kuadrit ligjor,

Inspektoriati Qendror Teknik nuk ka një ligj mbi të cilin të bazojë aktivitetin përsa i takon zbatimit të standardeve në sektorë të tillë si hidrokarburet dhe elektroenergjia. Ky ka qenë konstatimi i dalë nga Grupi i Punës i  ngritur me urdhër të ministrit të Energjisë dhe...
Më shumë