ISHTI ndëshkon administrativisht 19 subjekte për muajin Tetor 2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Tetor 2016. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë