Tabelat e Sanksioneve të Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial për vitin 2016

Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Dhjetor 2016 Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Nëntor 2016 Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Tetor 2016 Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Shtator 2016 Tabela e sanksioneve të ISHTI-të për muajin Gusht 2016...
Më shumë