ISHTI ndëshkon administrativisht 50 subjekte për muajin Korrik 2017

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Korrik 2017. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë