Urdhëri i Ministrit nr. 315 datë 24.08.2017 për procedurat e lëshimit të Vërtetimit Teknik

Njoftim në lidhje me procedurat e lëshimit të Vërtetimit Teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj. Hyn në fuqi Urdhëri i Ministrit nr.315 datë 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit t...
Më shumë