Reagon ISHTI

Ditën e djeshme datë 21/05/2018 në disa portale është publikuar një lajm në të cilin ngrihen dyshime për destinacionin e naftës bruto të shperndarë nga kompania “Bolv Oil” sh.a.Përsa më sipër sqarojmë se: Prodhimi i naftës në vitet e fundit është rritur . Sasia e naftës  që është...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 14 subjekte për muajin Prill 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Prill 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë