ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Nëntor 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Nëntor 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë