Takim me përfaqësues të Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB”

Sot më datë 25.02.2019 me kërkesën e Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB” sh.a  në ambjentet e I.SH.T.I u organizua një takim në lidhje me përgatitjen e raportit përgatitor të VNMS ( Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social ) për ndërtimin e HEC Kalivac. Në takim ishin t...
Më shumë