ISHTI ndëshkon administrativisht 1 subjekt për muajin Maj 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Maj 2019. Fokusi i kontrolleve të...
Më shumë