Takim me përfaqësues të Inspektoratit të Tregut të Republikës së Kosovës

Në datat 5 dhe 6.11.2019 në Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial u zhvillua një takim midis përfaqësuesve të ISHTI nën drejtimin e Kryeinspektorit Z.Admir Abrija dhe përfaqësuesve të Inspektoriatit të Tregut në Republikën e Kosovës nën drejtimin e Kryeinspektorit...
Më shumë