ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Mars 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2020. Fokusi i kontrollev...
Më shumë