Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit (DAVRM)

Misioni: Arritja e një ekuilibri sa më të drejtë, nëpërmjet përshtatjes të teknikave të menaxhimit të riskut, për të përcaktuar ekzistencën e zonave më të mëdha të ekspozimit ndaj riskut, si dhe për të shpërndarë në mënyrë efektive burimet në dispozicion për ti menaxhuar këto...
Më shumë

Njoftim mbi debitorët e ISHTI-t

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), në funksion të misionit të tij dhe zbatimit të ligjit njofton të gjitha subjektet debitore, se duke filluar nga data 28.09.2020, do të pezullojë çdo shërbim ndaj tyre, si dhe nuk do të kryej asnjë analizë mbi plotësimin e...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 2 subjekte për muajin Shtator 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional (DIPKN)

OBJEKTIVAT Intensifikimi i bashkëpunimit të ISHTI-t me institucionet e tjera  vendase, me qëllim harmonizimin e të gjitha aktiviteteve në funksion të një bashkërendimi sa më eficent dhe të një produkti cilësor të punës. Informimi i Publikut në mënyrë  të qartë dhe transparente në...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 14.09.2020, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK)

MISIONI I DSGIK Drejtoria e Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK) e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial ka në fokus të aktivitetit të saj, garantimin e sigurisë së jetës së njerëzve, mjedisit dhe vlerave materiale në aktivitet e transportimit...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Gusht 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Njoftim mbi shtyrjen e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Ju njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 10.08.2020, por në orën 12:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 10.08.2020, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 8 subjekte për muajin Korrik 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë