Informacion mbi ngjarjen e ndodhur në datë 20.01.2021 pranë një shkolle jopublike në Tiranë

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial sapo ka marrë njoftim në orën 10:04 të ditës së sotme për ngjarjen e ndodhur pranë një shkolle jopublike në Tiranë, ku kishte pasur rrjedhje gazi nga bombolat ka nisur menjëherë inspektorët në vendngjarje. Nga kqyrja paraprake rezulton...
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 2 subjekte për muajin Janar 2021

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 11.01.2021, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 11 subjekte për muajin Dhjetor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 14.12.2020, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Nëntor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së Komisionit të Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative

Njoftojmë se Komisioni i Shqyrtimit të Kundëravajtjeve Administrative  do të mblidhet ditën e Hënë më datë 09.11.2020, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekte për muajin Tetor 2020

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i...
Më shumë

Njoftim mbi debitorët e ISHTI-t

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), në funksion të misionit të tij dhe zbatimit të ligjit njofton të gjitha subjektet debitore, se duke filluar nga data 28.09.2020, do të pezullojë çdo shërbim ndaj tyre, si dhe nuk do të kryej asnjë analizë mbi plotësimin e...
Më shumë

Ligjet (DSGIK)

Ligji nr. 102/2015, datë 23.09.2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar Ligji nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.
Më shumë