ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Janar 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Janar 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave për muajin Janar

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Janar do të mblidhet ditën e Hënë më datë 12.02.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.  
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Dhjetor 2017

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Dhjetor 2017. Fokusi i...
Më shumë

Ndërrimi i viteve, ISHTI këshilla qytetarëve për bombolat

Festa e ndërrimit të viteve shoqërohet me përdorimin më të madh të bombolave të gazit nga konsumatorët familjarë dhe bizneset private.  Për këtë arsye, si dhe në zbatim të ligjit  Nr. 8450 dt. 24.2.1999 “Për përpunimin transportimin, tregtimin e naftës, gazit dh...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave për muajin Dhjetor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Dhjetor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.01.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.  
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 14 subjekte për muajin Nëntor 2017

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Nëntor 2017. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave për muajin Nëntor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Nëntor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 11.12.2017, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.  
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 14 subjekte për muajin Tetor 2017

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Tetor 2017. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave për muajin Tetor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Tetor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 13.11.2017, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.  
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 16 subjekte për muajin Shtator 2017

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Shtator 2017. Fokusi i...
Më shumë