ISHTI ndëshkon administrativisht 1 subjekt për muajin Maj 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Maj 2019. Fokusi i kontrolleve të...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Maj

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Maj do të mblidhet ditën e Hënë më datë 10.06.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 20 subjekte për muajin Prill 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Prill 2019. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me anullimin e datës së mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Prill

Ju njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Prill do të anullohet ditën e hënë me datë 13.05.2019 ora 10:00, mbledhja e komisionit shtyhet dhe do te zhvillohet ditën e mërkur datë 15.05.2019 ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Prill

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Prill do të mblidhet ditën e Hënë më datë 13.05.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 15 subjekte për muajin Mars 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2019. Fokusi i kontrollev...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Mars

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Mars do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.04.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Shkurt 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Shkurt 2019. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Shkurt

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Shkurt do të mblidhet ditën e Hënë më datë 11.03.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Takim me përfaqësues të Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB”

Sot më datë 25.02.2019 me kërkesën e Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB” sh.a  në ambjentet e I.SH.T.I u organizua një takim në lidhje me përgatitjen e raportit përgatitor të VNMS ( Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social ) për ndërtimin e HEC Kalivac. Në takim ishin t...
Më shumë