ISHTI ndëshkon administrativisht 15 subjekte për muajin Mars 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2019. Fokusi i kontrollev...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Mars

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Mars do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.04.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Shkurt 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Shkurt 2019. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Shkurt

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Shkurt do të mblidhet ditën e Hënë më datë 11.03.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Takim me përfaqësues të Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB”

Sot më datë 25.02.2019 me kërkesën e Shoqërisë koncensionare “AYEN – ALB” sh.a  në ambjentet e I.SH.T.I u organizua një takim në lidhje me përgatitjen e raportit përgatitor të VNMS ( Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social ) për ndërtimin e HEC Kalivac. Në takim ishin t...
Më shumë

Vizitë pune e Inspektoratit homolog të Kosovës

Me ftesë të Kryeinspektorit të ISHTI Z. Dritan Meta, një delegacion i inspektoratit homolog të Republikës së Kosovës, në  datën 22.02.2019 kreu një vizitë pune në Inspektoratin Shtetëror Teknik  dhe Industrial (ISHTI). Në takim  morën pjesë Kryeinspektori i ISHTI-t  Z. Dritan...
Më shumë

Takimi mbi Analizën Vjetore 2018

Me datën 13/02/2019 në mjediset e ISHTI-t u zhvillua analiza e punës një vjeçare e këtij Inspektorati. Në analizë morën pjesë dhe përfaqësues nga Inspektorati Qendror si dhe Inspektori i Përgjithshëm i Republikës z.Shkëlqim Hajdari. Mbas paraqitjes së bërë nga Kryeinspektori i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Janar

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Janar do të mblidhet ditën e Hënë më datë 11.02.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Dhjetor 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Dhjetor 2018. Fokusi i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Dhjetor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Dhjetor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 14.01.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë