Hidrokarbur

Ligji nr.12/2013 – Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8450, datë 24.02.1999 Ligji nr.6/2013 – Për disa bdryshime dhe shtesa në ligjin nr.9946, datë 30.06.2008 Ligji nr. 32/2012 – Për një ndyshim në ligjin nr.7811, datë 12.04.1994 Linji nr.31/2012 -Për...
Më shumë

Energjetik

Ligji nr.138, datë  2 5 2013 Burimet e Rinovueshme të Energjisë Ligji_125,_date_25.4._2013_Per_koncesionet_dhe_partneritetin_publik_privat Ligji_9072_Energjise_Elektrike_me_te_gjitha_amendimet_04.03.2010,06.01.12 VKM nr.1701, datë 17.12.2008
Më shumë

Minerar

vendos informacion
Më shumë

Struktura

KRYEINSPEKTORI Znj. EJANA XHIXHA Nr.fix :     042247973 DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË NAFTËS DHE GAZIT Drejtori:   Neritan Frasheri DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAISJEVE NËN PRESION Drejtori:   Arjan Goshi DREJTORIA E INSPEKTIMIT TË PAISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE Drejtori:   Eugen...
Më shumë

Misioni

Misioni ynë është të ndihmojë  bizneset për përmirësimin e përformancës të tyre për të përballuar sfidat në rritjen e cilësisë së produkteve që tregtojnë, në rritjen e vlerës ekonomike të produkteve hidrokarbure dhe shërbimeve të tjera që ne ofrojmë nëpërmjet menaxhimit t...
Më shumë

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Më shumë