ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Nëntor 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Nëntor 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Nëntor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Nëntor do të mblidhet ditën e Martë më datë 11.12.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 9 subjekte për muajin Tetor 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Tetor 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Tetor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Tetor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 12.11.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 5 subjekte për muajin Shtator 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Shtator 2018. Fokusi i...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Shtator

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Shtator do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.10.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 8 subjekte për muajin Gusht 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Gusht 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Gusht

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Gusht do të mblidhet ditën e Hënë më datë 10.09.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 2 subjekte për muajin Korrik 2018

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Korrik 2018. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Korrik

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Korrik do të mblidhet ditën e Hënë më datë 13.08.2018, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë