ISHTI ndëshkon administrativisht 6 subjekt për muajin Qershor 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Qershor 2019. Fokusi i...
Më shumë

Njoftim mbi hedhjen e shortit për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private​”

Mbështetur në VKM-në Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 66, pika 8, ju njoftojmë se fituesi për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private “do të përcaktohet me anë të shortit, i cili do të...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Qershor

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Qershor do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.07.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 1 subjekt për muajin Maj 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Maj 2019. Fokusi i kontrolleve të...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Maj

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Maj do të mblidhet ditën e Hënë më datë 10.06.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 20 subjekte për muajin Prill 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Prill 2019. Fokusi i kontrolleve...
Më shumë

Njoftim në lidhje me anullimin e datës së mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Prill

Ju njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave për muajin Prill do të anullohet ditën e hënë me datë 13.05.2019 ora 10:00, mbledhja e komisionit shtyhet dhe do te zhvillohet ditën e mërkur datë 15.05.2019 ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Prill

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Prill do të mblidhet ditën e Hënë më datë 13.05.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë

ISHTI ndëshkon administrativisht 15 subjekte për muajin Mars 2019

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2019. Fokusi i kontrollev...
Më shumë

Njoftim në lidhje me datën e mbledhjes së komisionit të shqyrtimit të gjobave të muajit Mars

Njoftojmë se komisioni i shqyrtimit të gjobave të muajit Mars do të mblidhet ditën e Hënë më datë 08.04.2019, ora 10:00. Ju falenderojmë për mirëkuptimin.
Më shumë