Koordinatori për të drejtën e informimit

Esmeralda BEQIRI

Telefon: +35542258539
Email: info@ishti.gov.al
Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Rruga: M. Gjollesha, Nr. 56, Tiranë.

 

E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00- 14:00