Organigrama

Struktura

Gazmend Osmani
Kryeinspektor

e: gazmend.osmani@ishti.gov.al
t: +355 4 22 59 473

Ahmet Shehu
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit

e: ahmet.shehu@ishti.gov.al
t: +355 4 22 47 973

Arjan Goshi
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion

e: arjan.goshi@ishti.gov.al
t: +355 4 22 23 291

Eugen Kristo
Drejtor i Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike

e: eugen.kristo@ishti.gov.al
t: +355 4 22 33 418

Robert Gjylameti
Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Brendshme

e: robert.gjylameti@ishti.gov.al
t: +355 4 22 36 854

Elona Kruja
Drejtor i Drejtorisë së Laboratorit Qëndror të Kontrollit

e: elona.kruja@ishti.gov.al
t: +355 4 22 58 539